Mijn winkelwagen

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Privacyverklaring

 

Inleiding

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de Europese Unie. Het is belangrijk dat u weet wat wij doen met de gegevens, vandaar deze privacyverklaring. In dit document leest u alles over de manier waarop wij uw gegevens verwerken. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

1.      Over Company2Wear
2.      Te verwerken persoonsgegevens
3.      Doel
4.      Opslagperiode
5.      Rechten
6.      Verstrekking aan derden
7.      Beveiliging
8.      Verwerking binnen de EER

1.      Over Company2Wear

Company2wear is de professionele partner voor bedrijfskleding, promotiekleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. We leveren uiteenlopende branches zoals: zakelijk, horeca, bouw, beauty, care & wellness, logistiek, beveiliging, automotive, agrarisch, basics, sport & events en accessoires. Er zijn verschillende situaties waarin Company2Wear uw gegevens verzamelt

Gegevens Company2Wear:
Madame Curiestraat 12
2171 TW  Sassenheim
0252 223 220
info@company2wear.nl
KvK nr.: 64908356

2.      Te verwerken persoonsgegevens

Het hangt af van de dienst welke persoonsgegevens wij verwerken. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

-          Naam
-          Telefoonnummer
-          E-mailadres
-          Afleveradres  

3.      Doel

Het verwerken van de gegevens doen wij om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet voorzien van bedrijfskleding. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor het versturen van orderinformatie en voor het versturen van de factuur (indien van toepassing). Ook gebruiken wij uw gegevens voor marketingdoeleinden wanneer dit van belang kan zijn voor u en om feedback te vragen over onze dienstverlening.

4.      Opslagperiode

De persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nuttig voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Langer dan deze periode bewaren wij uw gegevens niet, tenzij we op grond van de wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. De opslag van de e-mailadressen voor de marketingdoeleinden is voor onbepaalde tijd, hiervoor kunt u zichzelf uitschrijven door te mailen naar: melody@company2wear.nl.

5.      Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij van u hebben (onder voorbehoud van de wettelijke verplichting). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, dan kunt u een e-mail sturen naar melody@company2wear.nl. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u vindt dat Company2Wear uw gegevens niet op de juiste manier verwerkt (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

6.      Verstrekking aan derden

De gegevens die Company2Wear ontvangt en verwerkt worden in sommige gevallen beheerd door derden omdat deze organisaties beschikken over specialistische kennis of middelen. Deze organisaties zijn de verwerkers waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten dat zij alle verplichtingen van de AVG naleven. In deze verwerkersovereenkomst komt naar voren hoe de verwerker moet omgaan met de persoonsgegevens en welke afspraken er zijn tussen Company2Wear en de verwerker.

7.      Beveiliging

Uw gegevens worden alleen in de systemen en software bewaard waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Deze gegevens zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Ook zijn de apparaten waarop wij deze gegevens kunnen inzien beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Uw bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL certificaat (te herkennen aan het groende slotje voor de URL), wat betekent dat vertrouwelijke informatie versleuteld is zodat deze niet onderschept kan worden.

8.      Verwerking binnen de EER

Wij verwerken de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte. Uitzonderingen hierop zijn het in kaart brengen van contactmomenten via onze website en/of socialmediapagina’s. Deze gegevens worden namelijk door derden buiten de Europese Unie opgeslagen. Deze partijen houden zich aan de Europese privacyregelgeving en zijn ‘EU-VS Privacy Shield-gecertificeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over ons privacyverklaring. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons via melody@company2wear.nl of via 0252-223220